Tapio Juhl

Forfatter, foredragsholder og billedkunstner

Finlands historie

Indtil 1809 var Finland en del af Sverige. Zar Alexander I havde ved freden i Tilsit og i forståelse med Napoleon I fået fri råderet over Sverige, hvis ikke Sverrige ville opsige sin alliance med England.Det ville Sverige ikke. Den 21. februar 1808 angriber Alexander I Sverige (Finland). Finland afstås og bliver et storfyrstendømme under den russiske zar. Alexander I havde en velvillig indstiling til de nye medborgere. De fik en autonom stilling og kunne beholde den svenske forfatning.

Man kan sige, at det var et held for det endnu ufødte Finland, at landet kom under det russiske herredømme. Den russiske revolution i 1917 gjorde det muligt, at Finland blev frit og en republik den 6. december 1917. Var Finland ikke blevet en del af Rusland i 1809, havde det formentligt fortsat i dag været en del af Sverige. Finland måtte 1918 gennem en borgerkrig og 60 dages "kongedømme" - samt tre krige fra 30. november 1939 til 28. april 1945.

Et land grundlægges og består ikke ved en finans- eller grundlov. Det, der skaber og fortsat giver næring til en nation, er et fælles tale - og tonesprog, kunstnere, landets nationalhymne, en mytologi, fællesskab og vaner. Danmark skabte det alt sammen på mere en èt tusinde år. Finland opbyggede det på mindre et hundrede år! De finske krigsbørn er en del af den historie. Der er tusindevis andre krigsbørn; fra Leningrad ex. 392.000. Tyskland 200.000. Vi udgør ikke en særlig del, vi er alle et produkt. Men det, der gør de finske krigsbørns historie speciel og skiller sig ud, er det frivillige arbejde, der gjorde det muligt, at omkring 80.000 børn kunne og skulle evakueres fra Finland i perioden 1940 - 1944.

Varighed. Ca. 1 - 1,5 time.

Fra Finland til Danmark 1943 - De gode hensigters tid

Jeg er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 kom jeg som flygtning til Danmark i 1943 sammen med min tre år ældre bror. Omkring 80.000 børn i alderen fra et til ni år blev i det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764. Af dem kunne mellem 410 og 451 af mange årsager blive i Danmark. – Jeg er et af dem.

Det er den historie, jeg gerne vil fortælle. Også om den enestående hjælp enkeltpersoner, organisationer og virksomheder frivilligt ydede for den finske sag.

Mit foredrag indeholder to emner:

  1. Finlands voldsomme historie med republikkens opståen, borgerkrigen og landets selvstændighed i 1917 samt tiden op til i dag.
  2. Min egen beretning. Baggrunden, min rejse til Danmark i 1943. Tiden efter.

Selv om jeg kun var to år, står flere ting meget klart i erindringen

Man kan vælge et af de to emner eller dem begge. Varighed fra 1 til 3 timer inkl. spørgetid. Foredraget vil altid være sammensat efter aftale med arrangøren.

Varighed. Ca. 1 - 1,5 time.

Fra Finland til Danmark
Fru konsul Andreasen modtager sammen med medlemmer af den lokale Finlandskommite børnene foran Kolding banegård den 21. maj 1943. Det er min bror Antero midt i billedet; jeg står bagved. (foto: Hahn-Petersen, Kolding) - Billedet kan trækkes ud til brug i annoncer og brochurer.

Grænselandet

Området mellem Sverige og Rusland - Finland med Nær - og Fjernkarelen - har, ligesom Danmarks grænseland mod syd, været mærket af konflikter, inden Finland 6. december 1917 kunne erklære sig som en selvstrændig nation. Men oprettelsen var skrøbelig. Finland måtte gennemgå en borgerkrig 1918 samt tre krige 1939 - 45.

Billedforedrag. Finlands historie, krige og natur

Gennem 60 billeder fra computer til lærred fortælles Finlands voldsomme historie. Om oprindelse, sproget, besættelser, krige og flygtninge. Men også om landets særlige natur og vilkår.

Billederne blev optaget gennem en historisk rejse i Finland 1999.

Varighed. Ca. 1 - 1,5 time.

Fra fængsel til frihed - fem år i det lukkede statsfængsel i Nyborg

I fem år var jeg ansat som fængselslærer i det lukkede statsfængsel i Nyborg. Gennem personlige og fortrolige samtaler fik jeg en baggrund og viden om omkring et tusinde fangers personlige beretninger om opvækst, vilkår og betingelser. Det centrale spørgsmål er: Gør samfundet det rigtige?

Mit foredrag er ledsaget af lysbilleder, som giver baggrund for en diskussion om fængsel, det at berøve et menneske sin frihed - og ansvar, om det er den rette sanktion for en forbrydelse.

Varighed ca. 1 - 1,5 time.

En vandring fra Blåvand til Skagen - mennesker jeg mødte og deres historier

”I begyndelsen var ordet.” Fortælleformen er den frieste og mest direkte form for mødet mennesker mellem. Gennem fortællingen oplever vi tilværelsen på godt og ondt. Foredraget følger en forudbestemt linie, tid og sted skal være korrekte. Fortællingen der i mod er fri – uforudsigelig, overraskende og med et budskab til mennesker i dag.

I omkring ti år vandrede jeg til fods langs vestkysten. Yderst på havstokken eller på redningsstien umiddelbart bag klitten. Jeg overnattede i det fri eller på landmandens høloft. Og hvis der var en bekymret husmor i gæsteværelset.

På mine vandringer mødte jeg bl.a. plantøren fra Ho, fiskeren Børge, landmanden fra Hune, købmanden på Klitten og kroejeren hvis søn hængte sig af kærestesorg. De havde alle deres særlige liv og fortælling. I fem år holdt jeg også mine juleaftner i Nyborg Statsfængsel. Alt det vil jeg fortælle, men også gennem fortællingen skabe paralleller til vores nutidige tilværelse, - et budskab og en pointe.

Varighed. Ca. 1 - 1,5 time.

Praktiske oplysninger

Jeg rejser rundt i hele landet. Har holdt foredrag hos foredragsforeninger, seniorhøjskoler, Forening Norden, studiegrupper, efterskoler, menighedsråd og biblioteker og er tilsluttet kredsen af forelæsere ved Folkeuniversitetet.

Der skal være lærred til rådighed.

I et samarbejde med den finske ambassade har jeg yderligere rådighed over film á 10 min varighed, der fortæller om det smukke og moderne Finland i dag.

Copyright © - Webdesign by Klaus Stoklund